Cărbune granulat – granulele de carbune activ au forme neregulare. Cărbunele este utilizat de obicei pentru purificarea lichidelor, dar este posibil ca granulele cu o dimensiune mai mare să fie utilizate în purificarea aerului, gazelor sau pe post de catalizator pentru reacții.

Cele mai populare utilizări ale carbunelui activ granulat sunt:

 • purificarea apei potabile în stațiile municipale de tratare a apei (îmbunătățirea culorii, gustului și îndepărtarea mirosului de pesticide și compuși humici),

 • îndepărtarea catalitică a reziduurilor de clor și ozon,

 • reducerea COD, AOX în tratarea apelor reziduale,

 • îndepărtarea compușilor organici (BTEX), în procesul de remediere a apei și a solurilor

 • decolorarea produselor alimentare (zahăr, glucoză)

 • curățarea parafinei și glicerinei farmaceutice

Cărbunele extrudat – acest cărbune se prezintă sub formă de role, a căror lungime este de cel puțin două ori mai mare ca diametrul. Stratul de filtrare cu cărbune activ extrudat prezintă o rezistență la aer mai mică decât un strat de aceeași înălțime, dar cu cărbune activ granulat. Prin urmare, acest tip de cărbune este utilizat în principal în filtrarea și ventilarea aerului și a gazelor.

Cele mai importante aplicații includ:

 • reducerea compușilor organici volatili (COV)

 • purificarea gazelor postreacție din diferite substante poluante

 • protecția căilor respiratorii

 • dezodorizarea aerului, de exemplu hale de transfer a deșeurilor sau de epurare a apelor uzate

 • recuperarea solvenților organici

 • curățarea gazelor naturale și a biogazului


 

Cărbune impregnat - este cărbune extrudat obișnuit, a cărui suprafată a fost acoperită cu o substanța chimică (impregnare). Selectarea ingredientului activ corect permite utilizarea fenomenului de chemisorptie pentru a crește eficiența reacției. Cărbunele impregnat este utilizat în principal pentru îndepărtarea catalitică a compușilor anorganici din diferite tipuri de gaze. Cele mai populare utilizări ale cărbunelui impregnat sunt:

 • dezodorizarea aerului de compușii odorizanți, cum ar fi H2S sau NH3

 • îndepărtarea impurităților anorganice din gazele de reacție

 • purificarea biogazului de hidrogen sulfurat

 • curățarea de mercur a gazelor naturale

Cărbunele pulbere – este un cărbune activ ale cărui granule după măcinare au o dimensiune de sutime de milimetru. Utilizarea acestui tip de cărbune activ necesită, de obicei, utilizarea unor sisteme speciale de dozare. Cărbune pulbere este utilizat pentru:

 • tratarea apei potabile (apa de suprafață sau în subteran pentru a reduce compușii humici)

 • îndepărtarea compușilor de tip organic COD sau AOX în tratarea apelor reziduale

 • tratarea nămolului

 • decolorarea produselor chimice și a produselor alimentare

 • eliminarea dioxinelor, furanilor și mercurului din gaze ce apar în timpul tratamentului termic al deșeurilor.

Citește și: