Purificarea cu ajutorul cărbunelui activ este posibilă datorita fenomenenului de adsorbție. In termeni simpli, acest fenomen constă în acumularea de molecule de gaz sau lichid pe suprafața unui corp solid, numit adsorbant.

Adsorbțiile, în funcție de tipul de interacțiuni, pot fi împărțite în:

  • adsorbția fizică – are la bază interacțiuni intermoleculare Van der Waals

  • adsorbție chimică – interacțiunea între molecule și adsorbant și are loc prin reacții chimice

Tipul de adsorbție poate fi determinat pe baza:

Căldurii degajate in timpul procesului – mică pentru adsorbție fizică și mare pentru reacțiile în caz de chemisorpție.

Reversibilitatea procesului - substanța adsorbită prin interacțiunile fizice poate fi ușor îndepărtată în timpul procesului de regenerare, în timp ce îndepărtarea stratului adsorbit chimic este dificilă și necesită condiții speciale.

Grosimea stratului de adsorbție – pentru adsorbția fizică, grosimea lor poate corespunde mai multor diametre ale particulelor adsorbantului (la presiuni și temperaturi corespunzătoare), în timp ce, ca rezultat al chemisorbției, se formează straturi monomoleculare.

datorita gradului înalt de puritate și simplității utilizării, cărbunele activ este un adsorbant utilizat pe scară largă. Adsorbția nu modifică compoziția chimică a mediului curățat și de aceea cărbunele activ este utilizat în numeroase procese industriale.

Cunoștințele de specialitate in procesele de adsorbție și anii mulți de experiență ai personalului de inginerie al ACES Sp. z o.o., permit alegerea corectă a cărbunelui activ, astfel încât rezultatele de curățare obținute să satisfacă pe deplin așteptările clienților noștri.

Citește și: