Ca răspuns la întrebarea referitoare la ce fel de compuși pot fi adsorbiți de cărbunele activ, se poate spune că vor fi adsorbiti compușii organici, unii compuși mai mari și particulele anorganice, cum ar fi iod sau mercur. În general, se poate presupune că 90% din compușii organici pot fi adsorbiți de cărbunele activ, în timp ce doar 10% pot fi considerați ca slab sau deloc. Cu toate acestea, nu toți compușii sunt adsorbiți cu aceeași eficiență și procesul de adsorbție depinde de mai mulți factori.

Cei mai importanți dintre aceștia includ:

  • natura și tipul compușilor eliminați - sunt adsorbiți mai bine compușii cu greutate moleculară mai mare, presiunea de vapori mică, și temperatura mare de fierbere

  • tipul de cărbune activ utilizat – potrivind dimensiunea și mărimile porilor cu cele ale compușilor de eliminat, crește eficacitatea și eficiența procesului

  • concentratia compușilor de îndepărtat - abilitatea de a adsorbi crește cu concentrația

  • umiditate - în cele mai multe cazuri, creșterea umidității reduce eficiența procesului de adsorbție

  • presiune - creșterea presiunii crește capacitatea de adsorbție

  • temperatura - eficiența adsorbției scade odată cu creșterea temperaturii

  • prezența altor compuși - componentele individuale ale amestecului concurează pentru loc în porii de cărbune activ

  • timpul de contact – timpul recomandat de contact al cărbunelui cu mediul de purificat este diferit pentru fiecare proces

Exemplu al izotermei de adsorbție pentru procesul de îndepărtare a COD din apele uzate industriale. Diagrama arată diferențele de eficacitate în funcție de cărbunele activ folosit.

Exemplu al izotermei de adsorbție pentru procesul de îndepărtare a COD din apele uzate industriale. Diagrama arată diferențele de eficacitate în funcție de cărbunele activ folosit.

Capacitatea de a aplica aceste reguli, împreună cu cunoștințe de specialitate în legătură cu produsul utilizat sunt importante pentru alegerea soluției corecte bazate pe cărbunele activ. Echipa ACES Sp. z o.o., pe baza experienței sale, va depune toate eforturile pentru a se asigura că tipul de cărbune activ propus asigură eficiență maximă. Pentru a putea răspunde la întrebări suplimentare, vă rugăm să ne contactați folosind secțiunea CONTACT

Citește și: